Koroze, postrach všech lakovaných povrchů

Dnes se budeme bavit o strašáku všech lakovaných povrchů, tedy o korozi! Jedná se totiž o samovolné působení okolních vlivů a samotným nalakovaným materiálem. Pokud není materiál dostatečně ochráněn protikorozní úpravou, dojde k jeho nenávratnému poškození a znehodnocení. V tomto článku si detailně popíšeme druhy koroze a metody protikorozní ochrany při lakování jednotlivých dílů.

lakovací boxy

Koroze

Mnoho lidí si myslí, že koroze postihuje pouze kovy, nicméně opak je pravdou, koroze umí zničit téměř cokoliv. Objevit se může například i na sklu, betonu nebo plastech. Jednotlivé druhy koroze se od sebe dělí zejména způsob, jak dovedou poškodit materiál. Může se jednat pouze o změnu vzhledu nebo o absolutní rozpad.

Pokud se podíváme na korozi z ekonomického hlediska, ročně způsobí škody za
25 miliard Kč, což je alarmující. Přičemž existují škody přímé a nepřímé, které se liší různými opatřeními a samotnou kategorizací škod.

Druhy koroze

Existuje několik hledisek, jak korozi dělit, zejména se jedná o tyto skupiny dělení:

 1. Podle mechanismu vzniku
 • Chemická - pouze chemické reakce mezi prostředím a materiálem
 • Fyzikálně-chemická - k chemické reakci se přidává vznik elektrických článků

      2. Podle prostředí

 • Atmosférická - nejčastější druh koroze, působí vlhkost a plyny v ovzduší
 • V kapalinách - nejčastější koroze ve vodách, působí agresivní látky ve vodě
 • V plynech - záleží na složení plynu a teplotě
 • V půdě - působí agresivní tuhé, kapalné i plynné látky

      3. Podle typu napadení materiálu

 • Rovnoměrná - poškozen celý povrch stejnou mírou
 • Nerovnoměrná - poškození je rozdílné
 • Skvrnitou
 • Důlkovou
 • Bodovou

Ochrana proti korozi

 1. Ochrana spodku  stovky mikrometrů
 2. Bezbarvý lak      35-45 mikrometrů
 3. Vrstva barvy.     15-25 mikrometrů
 4. Plnič                  35 mikrometrů
 5. Kataforéza         12-25 mikrometrů
 6. Fosfátování        5 mikrometrů
 7. Pozinkování        8-10 mikrometrů

V tomto odstavci se budeme bavit o korozi působící na naše plechové miláčky, na jejichž výrobu se používá plech. Samotná protikorozní ochrana plechu začíná v hutích, kdy jsou obrovské svitky plechu opatřeny "mastnou" úpravou. V dalším kroku je potřeba provést úpravu pomocí zinkování nebo nánosu mikro vrstev například PVC.

V dalších fázích jsou svitky plechu převezen z hutí do automobilek, kde putují do lisů a poté do lakoven, kde se musí odmastit a pomocí fosforových sloučenin připravit k nánosu ochranných hmot. Základem je kataforéza, kterou si můžete pamatovat ze záběrů, kdy se celá karoserie ponoří do lázně. Látka v lázní poté vytvoří s kovem pevnou vazbu, kterou vytvrdí 200. °C žár v peci. Po vychladnutí plechu se nanáší plnič, který tvoří samotný základ pro barvu. Pro vytvrzení se musí taktéž vypálit v peci. V tuto chvíli je karoserie dokonale připravena pro lakování barvou a na závěr tvrdým bezbarvým lakem. Lakování se provádí ve speciálních lakovacích boxech.

Následná péče

Jakmile automobil sjede z výrobní linky a dostane se do rukou majiteli, poté je na něm, aby se vhodně o lak staral, aby předešel jeho poškození. Důležité je jeho pravidelné mytí a občasné voskování, které vytvoří na laku další ochrannou vrstvu. V případě poškození je třeba v co nejkratší době navštívit lakýrníka, který opraví tuto nedokonalost. V opačném případě hrozí i přes všechny antikorozní úpravy prorezavění karoserie vlivem poškození.