Zpomalovací prahy, mají smysl?

Zpomalovací prahy, noční můra většiny motoristů. Jistě znáte ten pocit, když přejíždíte tento prah, auto se nepříjemně zhoupne a vy trpíte společně s podvozkem vašeho automobilu. Dnes si právě o těchto věcech, které vynucují dodržení stanového rychlostního limitu v daném úseku. Zejména je můžeme najít v obytné zóně.

zpomalovací prahy

Co je to?

Zpomalovací práh je uměle vyvýšené místo na povrchu silnice, který má za úkol vynutit respektování místní značky upravující maximální povolenou rychlost. Pokud se obci podaří vhodně umístit retardér ve většině případů není třeba například měření rychlosti Policií.

Zpomalovací práh je často kombinován s těmito prvky:

 1. dopravní značkou,
 2. zúžení vozovky,
 3. změnou barvy nebo struktury silnice.

Umístění zpomalovacího prahu

Již v úvodu jsem zmínil, že se nejčastěji můžeme s těmito "pomocníky" potkat v obytné zóně. Není to však jediné umístění. Dále se hojně využívají například u obchodních center, parkovištích nebo průmyslových zónách.

Aby Vynucení snížení rychlosti se docílí především konstrukčním provedením zpomalovacího prahu. Tyto aspekty rozhodují o účinnosti:

 • tvar a sklon nájezdové rampy
 • délka prahu
 • výška prahu

Výhody zpomalovacích prahů

Celoevropským trendem je snižování počtu úmrtí na silnicích. Česká republika je bohužel v desítce států, které mají nejhorší bilanci dopravních nehod, při nichž zemřou chodci. Střet automobilu s člověkem má z pravidla fatální následky a chodec tuto srážku buď nepřežije nebo se s těžkými následky léčí. Proto je na místě se této problematice věnovat.

Prostředky ke snižování počtu dopravních nehod:

 1. automatické bezpečnostní systémy a asistenty ve vozidlech,
 2. autonomní řízení,
 3. školení řidičů,
 4. nošení reflexních prvků na oděvech.
 5. Poškozují zpomalovací prahy automobily?

Ve Velké Británii přišli na to, že zpomalovací prahy umí taky pořádně škodit. Zejména zpomalují vozidla Integrovaného záchranného systému. Další, kdo si stěžují jsou dopravci, kteří si stěžují na natřásání při přejíždění prahů a následné poškození přepravovaného zboží a řidiči osobních automobilů. Někdo by mohl namítat, co si mají osobáky stěžovat. Opak je ale pravdou, vlivem přejetí retardéru dochází k nadměrnému namáhání podvozku a zejména tlumičů. Jedna z pojišťoven dokonce vyčíslila, že průměrná cena tlumičů v UK je
240 liber a za rok vlivem zpomalovacích prahů dojde ke škodám na tlumičích kolem 400 milionů liber. Což je poměrně hodně.

 

Radary

V současné době se rychlostní radary objevují ve stále více městech a obcích. Důvodem je, že jsou městům poskytovány na radary dotace. Ne jeden průzkum potvrdil, že informační radary donutí řidiče zpomalit svou jízdu, protože mají strach z toho, že se jedná o radar s pořízením záznamu. Pro zvýšení důvěryhodnosti si může nechat město nainstalovat na radar i maketu kamery s blikající diodou. Řidič si tak myslí, že je skutečně natáčen.