Rekonstrukce komínů Zlín

Zjistili jste, že po zimě je Váš komín jedna prasklina vedle druhé vlivem silných mrazů? Tím pádem neplní standardní funkci a v případě nějaké mimořádné události by zajisté kominík nebo pojišťovna vyhodnotila stav za nevyhovující a Vám by krátila pojistné plnění.

komíny zlín

Komín je primárně určwn a využíván k odvádění spalin z objektu. Napojujeme na něj například kamna, pece, krby nebo kotle. Princip fungování je triviální horké spaliny v komíně mají nižší hustotu než venkovní neohřátý vzduch, jsou proto vytlačovány a stoupají komínem vzhůru a na jejich místo je vytlačován („nasáván“) čerstvý vzduch. Někdy se také hovoří o tahu komína.

 

Pokud je Vás staý komín poškozený nebo je třeba jeho rekontrukce z jiných důvodů,Nabízíme rekonstrukce starých komínů několika různými způsoby. Jednou z nejnovějších možností je jádrové vrtání, které je velmi přesné a efektivní. V místech, kde vrtání není možné nebo není vhodné, využíváme tradiční způsob frézování nebo vyřezávání komínů.

 

Jste-li stále na rozpacích, ve Vaší kůži bych neváhal a kontaktoval tuto společnost, která vyhotoví cenovou nabídku, poskytne informace a provede práci dle vašeho přání a tím výrazně zvýší Vaši bezpečnost.