Jak zvýšit výkon celého vašeho týmu?

 

Manažeři nebo kdokoliv, kdo má pod sebou nějaké lidi, tak si často láme hlavu nad tím, jak zvýšit výkon svého týmu. Těch možností jak zvýšit výkon vašeho týmu je několik. Jednou z možností jsou manažerské kurzy, které vám můžou výrazně pomoct zvýšit efektivitu vás a vašeho týmu. Další možností je 

manažerské kurzy pro mnažery

 

sáhnout po tradičních metodách, které ale taky nemusí zaručeně fungovat. Hlavně se nesmíte bát zkoušet, co funguje a proč a co naopak nefunguje a proč. Jenom díky metodě pokus omyl můžete dojít k závěru, kdy zjistíte co nejlépe funguje zrovna vám. Aby váš tým byl výkonnější musí mít k tomu nějaký důvod. Musíte jej prostě nějak motivovat. Základní rozdělení motivace pracovníků je na finanční a nefinanční.

Finanční

Pod finanční motivací si představte takové faktory, které mají finanční charakter. Základní finanční motivací je samozřejmě mzda. Ke mzdě se dále pojí další faktory finančního charakteru jako například příplatky za dovolenou nebo přesčas. Další velkou motivací pro pracovníky můžou být odměny, které se vyplácí nejčastěji po dosažení určité cíle za určitý čas. Takovým cílem může být například prodej 100 kusů výrobků za měsíc. Jiným cílem může být také dosažení určitého obratu. Například obrat v celkové hodnotě 500 000 za čtvrtletí.

 

Nefinanční

Nefinanční neboli hmotná motivace je přesný opak. Představte se pod ní všechno ostatní co není přímého finančního charakteru. To jsou například firemní benefity v podobě služebního auta, telefonu nebo notebooku. Jinou skvělou nefinanční motivací jsou flexi passy, díky který si můžete zajet na dovolenou nebo stravenky na obědy. Patří sem, ale také to, že je naše pracovní prostředí příjemné a dobré vztahy mezi pracovníky. Vidina kariérního růstu bude zase skvělou motivací pro lidi, kteří nechtějí zůstat na stejné pozici, ale mají vyšší ambice. Často opomíjenou nefinanční motivací jsou pochvaly zaměstnanců a uznání za jejich práci. Manažeři a ostatní vedoucí na tohle zapomínají, i když je to jedna z nejúčinnějších a nejlevnějších metod. Sami se zamyslete nad tím, kolik stojí někoho pochválit? Nic. Jen váš čas.