Jste si jistí, že jste při prodeji firmy na nic nezapomněli?

Prodej firmy je velice významná věc a většinou se nejedná o rozhodnutí, které napadne majitele přes noc. Tento článek by vám měl pomoct k tomu, abyste se odhodlali a zároveň započali dělat správné kroky, které ve výsledku povedou k úspěšnému prodeji. Obecně platí, že byste neměli s prodejem příliš otálet. Čím později, tím horší. Zároveň je potřeba vyčlenit úzkou skupinu zaměstnanců, zejména manažery, kteří by vám měli pomoct. Samozřejmě je potřeba je motivovat procenty z prodeje.

prodej firmy

Důvody prodeje firmy

Je popsáno mnoho důvodů a příčin, které vedou vedení firmy ji prodat. Rozhodující je velikost firmy, jedná-li se o menší společnost, trápí vedení nejčastěji jen únava, nuda nebo ekonomické problémy. U větších společností je důvod prodeje zcela jiný. Od prodeje se totiž čeká realizace určitého zisku. Investoři, investovali své prostředky za účelem pozdějšího zvýhodnění.

  • Únava z každodenního řízení
  • Nová investice
  • Monetizace nápadu
  • Problémy s likviditou nebo cashflow
  • Uspokojení investorů
  • Zbavení se určitého portfolia

Co udělat před prodejem?

Zajisté chceme prodat společnost co nejlépe, takže bychom neměli dělat žádné chyby, které ohrozí budoucí obchod. Začněte přípravou, která obnáší provedení kroků uvnitř. Prvně musíte jasně definovat důvod prodeje a co od něj očekáváte. Dále je potřeba zbavit společnost kritických míst. Tuto práci mohou provést níže postavení zaměstnanci. Kritická místa, která nejste schopni odstranit sami, nebo nemáte dostatek finančních prostředků na jejich odstranění, zajistěte tak, aby neohrozila chod celé společnosti.

  • Definování důvodů prodeje
  • Provedení základních restrukturalizací
  • Odstranění kritických míst

Co ovlivňuje prodejní cenu?

Stanovení ceny je složité, mnoho faktorů ji totiž může zvýšit nebo naopak markantně snížit. Neměli bychom spoléhat pouze na hospodářské ukazatele nebo ekonomické výsledky. Tyto informace spíše využijte v předešlém bodu, kdy se snažte odstranit kritická místa. Alfou a omegou, která ovlivní cenu je záměr, který má investor s vaší společností. Dále se cena odvíjí od nákladů, které bude muset investor vynaložit. Cenu také zvyšují existující distribuční kanály. U menších společností je třeba pamatovat, že je velmi důležité mít kompetentní management. V opačném případě je firma téměř bezcenná.

Pomoc profesionálů

Pokud se rozhodneme pro specialistu v podobě externího poradce, jedná se o jednoznačné zjednodušení vašich starostí při prodeji. Profesionální externí poradce realizuje několik desítek, či stovek prodejů, lze tedy očekávat, že tomu rozumí, podstatně lépe než vy sám. Jeho role při nezávislém ocenění společnosti je nezastupitelná. K důležitému úkolu externího poradce patří poradenství při přípravě společnosti na prodej, vyhledávání, vytipovávání vhodného okruhu potenciálních zájemců, účast na všech jednání a provádění prodávajícího celým procesem až k závěrečnému podpisu. Případně se k prodeji firmy můžete registrovat na portálu ProdavameFirmy.cz