Obalové materiály plní mnoho funkcí

Základní funkcí obalu je ochrana výrobku před zkázou nebo poškozením. Jakmile však chráněnou věc vyjmeme z daného obalu, okamžitě se stává obal odpadem! Na to je potřeba pamatovat. S obaly jsme v kontaktu každý den u mnoha druhů zboží nebo potravin. Nevěříte? Tak schválně si představte běžný nákup v potravinách nebo obchodním domě. Ať sáhneme na potraviny, oblečení nebo cokoliv jiného jsou tyto věci zabaleny. Obaly mohou být vyrobeny z plastů, skla, hliníku, igelitů atd.

obalové materiály

Primárním úkolem obalových materiálů je ochrana při přepravě například z výroby až ke spotřebiteli. Často se setkáváme s čirými obaly, které umožňují optickou kontrolu jakosti. Obaly s vyrobené s umělých hmot jsou nejčastější, protože se vyznačují nízkou hmotností a vysokou pevností, pokud potřebujeme připevnit zboží k paletám. Kromě ochranné funkce zabezpečují některé obalové materiály delší trvanlivost výrobků v nich uchovaných. Zabraňují totiž přístupu vzduchu a vlhkosti, tím brání výskytu cizorodých plísní a mikroorganismů. výrobky před znehodnocením. Pokud potřebujeme přepravit křehké zboží, obalové materiály se kombinují. Není výjimkou kombinace:

  • plast s papírem,
  • plast s kartonem,
  • speciální bublinkové folie.

Marketing

Jelikož jsou obaly poměrně rozměrné, nabízejí společnostem prostor, kde mohou umístit nutné údaje. Jedná se například o:

  • složení výrobku,
  • datum trvanlivosti,
  • návodu k použití.

Při návrhu obalu se dbá na to, aby byl obal zaujal potencionálního zákazníka, který si následně produkt koupí. Při pohledu na obal by si měl zákazník udělat představu o tvaru, velikosti nebo vlastnostech výrobku.

Dělení obalů

Primární obal

Jedná se o bezprostřední obal, který se zákazník dostává současně s výrobkem. Tento obal neplní funkci přepravního obalu!

Sekundární obal

Je určen k ochráně primárního balení. Před jakoukoliv manipulací se tento obal odstraňuje. Při vyjmutí výrobků se stává odpadem. Využívá se pro propagaci a je významným marketingovým nástrojem při prosazení se mezi konkurenčními výrobky. Neplní však funkci přepravního obalu ve veřejné přepravě.

Přepravní obal

Jedná se o samostatná obalový materiál, sloužící čistě ke skladovaní nebo identifikaci výrobků.

Pomocný obalový prostředek

Nejedná se přímo o balový materiál, nicméně je nutný pro určitou fází během procesu balení. Pomocným obalovým prostředkem jsou například bezpečnostní rohové lišty nebo proložky.