Zvedací lávky nesmí chybět v areálech

Jednoduchou investicí můžete usnadnit logistiku a efektivitu práce ve svém průmyslovém areálu. Šikovným pomocníkem a předmětem investice jsou totiž zvedací lávky. Nejprve si musíme říct, co zvedací lávky jsou. Zvedací lávky jsou zařízení, kterým se také někdy říká nůžkové plošiny, jelikož fungují na nůžkovém principu křížících se ramen. Jak to funguje? Dvojice ramen umístěných nad sebou jsou rozevírány přímočarým hydromotorem. Dodávku tlakového oleje pak zajišťuje hydraulické čerpadlo poháněné elektromotorem. V Česku se zvedací lávky používají v mnoha oborech. Například v Chrástavě na Liberecku těmito plošinami zajistili protipovodňovou bezpečnost a vytvořili 3 zvedací mosty. Jinak je zvedací lávky určená například pro svářeče při svařování velkých svářenců, neobejde se bez ní žádné letiště nebo například autoservis. Pochopitelně pak taková zvedací lávka nesmí chybět v žádné průmyslové hale nebo místě, kde probíhá logistika.

zvedací lávky

Ako na montáž Lexanu?

Sklo už nie je jedinou možnosťou, ako si presvetliť budovu. Polykarbonátové dosky túto funkciu zastávajú taktiež viac ako statočne. Najmä u výrobných hál nad minerálnym sklom s predstihom vedú, keďže ich transparentnosť, teda priesvitnosť, je naozaj vysoká. U priehľadných polykarbonátových dosiek až 85% priepustnosť svetla.

Číst dál...

Hydraulika má široké využití

Hydraulika je vědní obor, který se zabývá využitím mechaniky kapalin pro přenos síly. Tímto pojmem bývají také často zkráceně označována všechna hydraulická zařízení. Celý princip hydrauliky vychází z hydromechaniky, a dochází při něm k přenosu jednoduchých ale i složitějších zákonitým jevů na jevy složitější a to především v technických zařízeních.

Pravděpodobně nejznámější je hydraulika strojní, což je jakákoliv soustava pracovních jednotek a částí využívající tlakové energie kapaliny. Na tomto principu fungují například brzdy, kormidla letadel, obráběcí stroje a další systémy.

Hydraulika také dala vzniknout konstrukcím hydraulických filtrů, čerpadel či ventilů. Právě hydraulické ventily se dále dělí na ventily zpětné, brzdící, plnící, pojistné, sekvenční, odlehčovací, redukční, škrtící, sedlové a kulové.

Nevyhovující dopravní značení


Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci (např. v důsledku nadměrné dopravy je snížena kvalita ovzduší, zvýšena hlučnost...), lze podat návrh příslušnému orgánu na jeho změnu.

Příslušným orgánem pro podání žádosti bude jeden ze silničních správních úřadů. Abychom zjistili, kdo je speciálním silničním úřadem a kdo je vlastníkem komunikace, musíme znát zařazení komunikace do kategorie a třídy podle tzv. silničního zákona (z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).
Pozemní komunikace se dle §2 odst. 2 silničního zákona dělí na tyto kategorie:

  • dálnice
  • silnice
  • místní komunikace
  • účelová komunikace

Silnice se podle svého určení a dopravního významu ještě rozdělují do třídy první až třetí (§5 odst. 2 silničního zákona):

  • silnice I. třídy, která je určena pro dálkovou a mezistátní dopravu,
  • silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
  • silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Aktualizováno k právnímu stavu 1. 1. 2015; více na http://frankbold.org/poradna/kategorie/ostatni/rada/jak-dosahnout-zmeny-dopravniho-znaceni

Mechanismus hydrauliky

Funkce hydrostatických mechanismů je založena na poznatku rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách všemi směry (založena na Pascalově zákoně - tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný). A k přenosu výkonu se tedy využívá tlakové energii kapaliny.

Hydraulické mechanismy jsou zařízení využívající kapaliny k přenosu energie mezi hnacím a hnaným členem. Ktakovému přenosu energie musí být sestaven hydraulický obvod, který má zpravidla tři hlavní části: 

1. hydrostatický převodník, který mění mechanickou energii v tlakovou energii kapaliny (hydrogenerátory či akumulátory)

2. rozvod tlakové energie, který ovládá nebo reguluje, tj. řídí proud nositele energie, a tím určuje směr a rychlost působení hydraulického mechanismu a zabraňuje jeho přetížení (hydraulické prvky jako rozváděče, ventily...)

3. hydrostatický převodník, který mění tlakovou energii kapaliny v mechanickou (hydromotor)