Pronájem, snadná cesta k hydraulické plošině

Tento článek vám dnes osvětlí hned dvojici pojmů. Prvně se podíváme na to, co obnáší pronájem nějaké věci. Dále si teorii implementujeme na praxi, například pronájem hydraulické plošiny. Tak se pojďme pustit do práce.

pronájem plošin

Nájem

Jedná se o druh závazku, jehož vznik je podmíněn uzavřením nájemní smlouvy. Ve smlouvě je upravena dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem, ženájemce může za nájemné užívat pronajatou věc. Pronajímat lze věci:

  • Věci movité
  • Věci nemovité
  • Věci nehmotné

Nyní se můžeme podívat na jednotlivé subjekty, které vstupují do "vztahu":

Pronajímatel

Osoba, která pronajímá určitou věc.
Musí přenechat věc nájemci v takovém stavu, aby jí mohl užívat k účelu, pro který byla pronajata.
Musí odevzdat nájemci věc se vším, co je potřeba k jejímu řádnému užívání.
Má právo po nájemci požadovat přístup k věci za účelem kontroly.

Nájemce

Osoba, která si za nájemné pronajala nějakou věc od pronajímatele.
Musí pronajatou věc užívat tak, jak je určeno ve smlouvě.
Musí provést nutné opravy, i když je omezeno užívání věci.

Nájemné

Finanční částka, kterou nájemce platí pronajímateli za nájem.
Výše této částky je určená ve smlouvě, nicméně je omezena zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.
Může mít podobu peněžité i nepeněžité formy (naturálie).

Nájem v praxi

Mnoha firmám se hodí tzv. hydraulické zdvihací plošiny. O co se jedná? Plošina zdvihací zařízení, které je vybavené pracovním místem pro obsluhu v podobě koše nebo plochy obklopené zábradlím. Toto zařízení je uzpůsobeno k tomu, aby pracovníkovi umožňuje práci ve výšce na místech jinak nedostupných. Většina plošin umožňuje pohyb nejen do výšky ale v kruhu daném dosahem ramene. Plošina může být vybavena zdrojem elektřiny pro používání ručního elektrického nářadí.

Většinou se tyto plošiny montují ke strojům, najdeme však i provedení v podobě plošiny za auto. Mezi výhody patří to, že šachta může být jako lehká konstrukce a nemusí být spojená s plošinou. Při stejné využitelné ploše plošiny, má tato varianta menší zastavěnou plochu. Tak jako vše, má toto řešení i nevýhodu a to prohlubeň, která bývá při porovnání se stranovým závěsem větší.

Pokud si nejste jisti, že plošinu využijete, kontaktujte společnost INREKA Plošiny, která nabízí pronájem plošin.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit