Krizový a interim management v praxi

Interim? Co si pod tímto pojmem představit? Takže jednoduše vysvětleno, podstatou interim managementu (z lat. interim = dočasně) je poskytnutí manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu pro dosažení jasného cíle za jasně definované náklady formou externí služby.

interim management

V praxi se běžně používájí v jednu chvíli jak interim, tak krizoví manažeři, kteří poskytují rychlé a odborné řešení uritého problému. Společnost J.I.P. ro firmy s.r.o., vám může poskytnout kvalitní a odborně vyškolené manažery, kteří na dobu určitou provedou vaši firmu krizovým obdobím.

Služby interim manažera oceníte tehdy, když:

  1. musíte v relativně krátké době realizovat složité změny či projekty,

  2. z Vaší firmy náhle odejde člověk z top managementu, a Vy nemáte adekvátní náhradu.


Proč zvolit právě společnost J.I.P. pro firmy s.r.o.?

  • klienti společnosti disponují aktivy ve výši 8,5 miliardy Kč

  • klienti společnosti dosáhli souhrnu tržeb ve výší 7,5 miliardy Kč

  • a jiné důvody