Co má umět správný manažer?

Řízení celé organizace by měl mít na starosti manažer. A k tomu, aby člověk mohl takovouto práci dělat, musí mít k tomu vhodné dispozice. Pokud má vhodné dispozice, tak si musí osvojit manažerské dovednosti, které mu pomohou při vedení firmy. V teorii se rozlišují 3 okruhy manažerských dovedností. Jako první jsou technické kompetence (hard skills), následují behaviorální kompetence (soft skills) a nakonec kompetence kontextové.

Z toho vyplývá, že správný manažer musí rozumět teorii a technice, ale zároveň musí také umět komunikovat s lidmi a umět aspoň základy psychologie. A jak tyto dovednosti nabýt? K tomu slouží různé kurzy, kde se tyto skills může naučit.