Digitální tisk vytlačuje ofset

Začnu trochu z jiné strany, nicméně poté se dostanu k jádru věci. Reklama, billboardy, letáky, televizní spoty a podobné produkty lze shrnout pod jedno slovo a to „marketing“. Samotný marketing je důležitou a dnes už nezbytnou součástí úspěšného byznysu. Záměrem všech marketingových specialistů nebo PR oddělení je to, že dají světu vědět o existenci jejich „TOP“ produktu. Schválně jsem použil uvozovky, protože dnes je pravidlem, že to, co je v reklamě není zdaleka ta úžasné, jak se tvrdí. Naopak produkty levnější a bez pompézní reklamní masáže, cílené na spotřebitele jsou kvalitnější! Držme se tématu a vraťme se k marketingu, který lze charakterizovat jako aktivity, které identifikují potřeby své vlastní, ale také zákazníka.

Digitální tisk

Marketing

Jedná se o soubor činností nebo aktivit, které pomáhají společnosti vyhledat nové spotřebitele, bez ohledu na to, zda se jedná o zboží nebo službu. Využívá se všech dostupných komunikačních kanálů. Velmi zjednodušené, lze shrnout, že marketing má za úkol:

  1. Získat nové zákazníky,
  2. Budovat jméno společnosti,
  3. Prodat daný produkt nebo službu.

V dnešní době není příliš vhodné, ignorovat marketing a dělat že ho zrovna nepotřebujete. Omyl, potřebujete, a to si pište, že moc! Takový internet, používáte jej? Všimli jste si, že nějakým „zázrakem“ se vám vnucují produkty, které jste si onehdy prohlíželi? Ano, kvalitní reklama, v tomto případě v podání Googlu je opravdu mocná a využívá částečně i lidské psychologie.

Nikdo po vás nechce, abyste platili šílené částky do reklam, ale například není na škodu, když zřídíte:

  • Firemního webové stránky,
  • Firemní profil na Facebooku nebo Instagramu,
  • Necháte polepit reklamou firemní vozidla.

Reklama a signmaking

Pokud je vhodně vytvořená, tak dovede upoutat na první pohled a v ideálním případě si ji i pamatujeme, například vánoční reklama na Kofolu nebo Coca-Colu. Pokud se chcete odlišit od konkurence, zároveň zaujmout větší počet zákazníků, nezbývá vám než se svěřit do rukou profesionálů, kteří vám například udělají „cool“ logo nebo se budou starat o firemní web a profily na sociálních sítích.

Digitální tisk

Jedná se o poměrně novou metodu tisku, která umožňuje vytvořit výtisk přímo z počítače. Digitální tisk je nástupcem ofsetového tisku. K tisku se používají nejčastěji laserové tiskárny se suchými tonery. Mezi nevýhody digitálního tisku patří například nemožnost tisku na strukturované papíry nebo vyšší cena pro vyšší náklady.