Hluboké zmrazení potravin prodlouží jejich životnost

Dnešní článek je tady pro všechny, kteří potřebují z různých důvodů průmyslové chladicí boxy. Takovým klasickým důvodem je nutnost skladovat potraviny, buď při výrobě nebo při jiné manipulaci s nimi. Vybudování mrazírenského nebo chladírenského boxu s průmyslovými regály je poněkud nákladnou investicí. Z tohoto důvodu by měla být plánovaná a svěřená do rukou ověřených společností. V opačném případě se celá investice může markantně prodražit.

Definice hovoří, že chladicí box je technické zařízení, které je určené pro chlazení. což znamená úmyslné snižování teploty v nějakém uzavřeném prostoru odvodem tepla mimo chlazený prostor nebo předmět.

chladicí boxy

Dělení dle principu chlazení:

 • s chladivem
 • termoelektrická


Dělení dle odvodu přebytečného tepla:

 • vzduchová
 • vodní
 • bez odpařování s odvodem ohřáté vody
 • odpařovací s odvodem páry do atmosféry

 

Proč chladit nebo mrazit?

Obecně platí, že chladit potřebujeme hlavně tam, kde se jedná o potraviny potřebné k okamžité konzumaci, nebo v případech, mražení a rozmražení není možné, protože by došlo k markantnímu zhoršení jakosti výrobku nebo potraviny. Jasným příkladem bývá:

 • ovoce a zelenina,
 • masné a uzenářské výrobky,
 • nápoje,
 • mléko a mléčné výrobky.


Mrazicí boxy

Proces zmrazování je svým způsobem konzervace potravin snížením teploty pod bod mrazu na hodnotu, při které se zpomaluje nebo zastavuje průběh biochemických a mikrobiologických procesů. Většinou se na obalech produktů setkáváme s pojmem hluboce zmrazené potraviny. Pod tímto pojmem si lze představit potraviny, které byly podrobeny procesu zmrazování tak, aby byla co nejrychleji překonána zóna maximální tvorby krystalů a dosažena konečná teplota po tepelné stabilizaci - 18°C nebo nižší ve všech částech výrobku

Teplota v mrazírenských boxech nebo nábytku musí být měřena vhodným zařízením, které je umístěno na viditelném místě. V otevřeném mrazícím nábytku se teplota měří v místě sání vzduchu na úrovni vyznačeného maximálního plnění. Záznamy s registrovanými teplotami musí být označeny datem pořízení záznamu a uchovány po dobu nejméně 1 roku. V případě, že minimální trvanlivost skladované potraviny je delší než 1 rok, záznamy se uchovávají až do data minimální trvanlivosti.

Pokud se chystáte k vybudování nového chladicího / mrazírenského boxu nebo jen k inovaci stávajícího, měli byste své finance a důvěru svěřit ověřené společnosti. Osobně Vám doporučím společnost Frigomont, která má za sebou desítky vyhotovených realizací a spokojených zákazníků. Ve své nabídce nabízí:


1. Chladicí boxy PUR 60

Tepelně izolační chladicí boxy jsou vhodné pro skladování potravin a dalšího zboží s teplotou v prostoru do -2°C. Světlá výška 2400 mm.

chladicí boxy


2. Mrazicí boxy PUR 100

Tepelně izolační mrazicí boxy jsou vhodné pro skladování potravin a dalšího zboží s teplotou v prostoru do -22°C. Světlá výška 2400 mm.

chladicí boxy

Oba výrobky se vyznačují těmito specifiky:

 • PVC hygienické lišty (rohové a podlahové)
 • Klempířské prvky pro vnější lemování ("U" a "L" profily)
 • Chladírenské dveře 500 TN se zárubní, rozměr 800x2000 mm
 • Osvětlení (včetně vypínače s kontrolkou osvětlení prostoru)
 • Montážní a spojovací materiál potřebný pro montáž boxu (trhací nýty, natloukací hmoždinky, vruty, PU tmel, montážní PU pěna)