Hydraulika má široké využití

Hydraulika je vědní obor, který se zabývá využitím mechaniky kapalin pro přenos síly. Tímto pojmem bývají také často zkráceně označována všechna hydraulická zařízení. Celý princip hydrauliky vychází z hydromechaniky, a dochází při něm k přenosu jednoduchých ale i složitějších zákonitým jevů na jevy složitější a to především v technických zařízeních.

Pravděpodobně nejznámější je hydraulika strojní, což je jakákoliv soustava pracovních jednotek a částí využívající tlakové energie kapaliny. Na tomto principu fungují například brzdy, kormidla letadel, obráběcí stroje a další systémy.

Hydraulika také dala vzniknout konstrukcím hydraulických filtrů, čerpadel či ventilů. Právě hydraulické ventily se dále dělí na ventily zpětné, brzdící, plnící, pojistné, sekvenční, odlehčovací, redukční, škrtící, sedlové a kulové.