Průmyslové odsávání pro slévárny

Průmyslové odsávání pro slévárny musí řešit odprášení vytloukacích roštů a pískového hospodářství, odsávání procesů opracování odlitků, nahrazování mokrých odlučovačů.


Odsávání spalin sléváren


Slévárny jsou nejvíce prašným průmyslovým provozem. Prach je uvolňován do pracovního prostoru při manipulaci se slévarenskými písky, jejich uskladnění a regeneraci a také při opracování odlitků tryskáním, broušením nebo pálením. Proto je nutné pro jednotlivá pracoviště využít kvalitní průmyslové odsávání.


Volba zařízení pro průmyslové odsávání ve slévárnách


Pro slévárny je vhodné průmyslové odsávání, ke kterému využijeme filtrační zařízení TIG FS. Slouží k odsávání tuhých znečišťujících látek jako je prach, dým, které vznikají jako vedlejší produkt ve slévárnách. Toto filtrační zařízení dosahuje vysoké efektivity (99,9%). Ve slévárenských provozech je možné vracet přefiltrovanou vzdušninu zpět do výrobní haly, ale jen při podmínce, že není vzdušnina znehodnocena pachovými složkami. Odsávání vytloukacích roštů je dalším z procesů, které je potřeba vyřešit. Každé pracoviště slévárny je náročné na stanovení vhodného odsávacího výkonu. Jednotlivé filtry zařízení TIG FS je třeba vyřešit tak, aby byly odprašky zachyceny ve velkokapacitním zásobníku. Toto zařízení se postará o čisté a bezprašné prostředí pro vaše pracovníky.

Odprášení tryskáčů slévárny


Další častou aplikací pro průmyslové odsávání je odsávání tryskačů. Zde je potřeba zvolit vhodné filtrační systémy. Důležitou částí odsávacího systému je předodlučovač abraziva přímo u tryskače. U moderních strojů je tato část již automaticky. Všechny systémy vzduchotechniky jsou nastaveny tak, aby výměny filtračních systémů nezatěžovaly klienty vysokými náklady na provoz. Využívány jsou kvalitní materiály a moderní technologie.


Vyberte si vhodného partnera


Pro odsávací systémy si vyberte spolehlivého dodavatele, který má zkušenosti s realizací průmyslového odsávání, nabídne klientovi ekonomické řešení. Takovýmto partnerem je například Tigemma Engineering, společnost, která provádí projekce a dodávky vzduchotechniky do vozů. Dodává veškerá zařízení na vysoké technické úrovni, která odpovídají všem požadavkům platných norem. Činnost je podložena dlouholetou praxí všech pracovníků.